Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., Nr 0, poz. 2058.)

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej według poniższego wzoru, na adres szkoły.

PDFBIP - wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 

Wersja XML