Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacje ogólne
  Data modyfikacji: 29-04-2021 08:32
 2. Majątek jednostki
  Data modyfikacji: 20-04-2021 12:08
 3. Sprawozdania finansowe
  Data modyfikacji: 19-04-2021 11:45
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Data utworzenia: 23-03-2021 14:52
 5. Kontrole wewnętrzne jednostki
  Data modyfikacji: 19-02-2021 14:30
 6. Kontrole zewnętrzne jednostki
  Data modyfikacji: 19-02-2021 14:29
 7. Statut III Liceum Ogólnokształcącego
  Data utworzenia: 13-11-2020 13:43
 8. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Data modyfikacji: 08-01-2020 13:08
 9. Ochrona danych osobowych
  Data modyfikacji: 04-06-2018 07:47
 10. Kompetencje jednostki
  Data modyfikacji: 21-01-2016 08:10
Wersja XML